5a. Religie świata

Uczestnik/Uczestniczka: (1) zapozna się ze stronami internetowymi dotyczącymi religii świata, (2) dowie się jak wyszukiwać w internecie informacje i sprawdzać ich wiarygodność, (3) pozna możliwości zwiedzania online miejsc kultu religijnego (4) dowie się, jak i gdzie szukać materiałów audiowizualnych związanych z różnymi religiami.