4a. Mój rozwój moją inwestycją – Jak podnieść kwalifikacje zawodowe przez internet?

Uczestnik/uczestniczka zdobędzie umiejętności korzystania z e-usług dotyczących podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przez internet, rozwijanie umiejętności lepszego wykorzystania własnych możliwości, nabycie umiejętności podejmowania trafnej decyzji zawodowej lub edukacyjnej poprzez analizę dostępnych zasobów na portalach dedykowanych., dostarczenie wiedzy na temat drogi podnoszenia kwalifikacji.