3a. Dokumenty aplikacyjne – sposoby praktycznego czytania ofert pracy i konstruowania skutecznych dokumentów aplikacyjnych – część II

Uczestnik/uczestniczka zdobędzie wiedzę z zakresu korzystania z generatorów online, nabędzie umiejętność pisania skutecznego CV i listu motywacyjnego, samodzielnie sporządzi najważniejsze składowe listu motywacyjnego, będzie wiedział gdzie szukać niezbędnych informacji dotyczących sporządzania dokumentów aplikacyjnych.