1a. Spotkania z Biblią

Uczestnik/uczestniczka (1) zapozna się ze stronami internetowymi dotyczącymi Biblii, (2) dowie się jak korzystać z wyszukiwarek biblijnych, jak znaleźć teksty biblijne w formie audio, (3) nauczy się jak odnajdywać czytania dnia i jak zamówić je na pocztę email, (4) pozna sposób studiowania Biblii poprzez kursy online