13a. Twórczość własna w internecie – tworzenie strony lub bloga tematycznego – część 2. (WordPress)

Uczestnik/uczestniczka dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapozna się z możliwościami platformy WordPress. Będzie również potrafił/potrafiła założyć swojego własnego bloga na platformie WordPress.com.