12a. Tworzenie własnych zasobów graficznych w programie Pixlr Editor – część 1.

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieć: a) tworzyć proste cyfrowe zdjęcia/obrazy w programie Pixlr Editor (podłączonego do dysku Google), b) dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi moimi lub innych osób w środowisku sieciowym.