11b. Tworzenie galerii zdjęć, albumów, edycja zdjęć i ich udostępnianie w serwisie Google

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą umieli:posługiwać się dyskiem Google na różnych urządzeniach, w tym mobilnych; tworzyć proste cyfrowe zdjęcia/obrazy; udostępniać cyfrowe obrazy; dzielić się tylko pewnymi informacjami osobowymi moimi lub innych osób w środowisku sieciowym.