4b. Msza Święta

Uczestnik/Uczestniczka: (1) zapozna się ze stronami internetowymi dotyczącymi Mszy świętej, (2) dowie się jak wyszukać w internecie informacje o nabożeństwach w najbliższym kościele lub o wybranej godzinie, także poprzez aplikacje mobilne, (3) pozna możliwości transmisji nabożeństw online, (4) pozna w jaki sposób zamówić intencję mszalną lub złożyć świadectwo przez internet