2b. Dokumenty aplikacyjne – sposoby praktycznego czytania ofert pracy i konstruowania skutecznych dokumentów aplikacyjnych – część I

Uczestnik/uczestniczka zdobędzie wiedzę z zakresu praktycznego analizowania ofert pracy. Nabędzie umiejętność pisania skutecznego CV. Samodzielnie sporządzi najważniejsze składowe CV. Będzie wiedział/ wiedziała, gdzie szukać niezbędnych informacji dotyczących sporządzania dokumentów aplikacyjnych.