2a. Palcem po mapie – wirtualna podróż – tworzenie tras wycieczek

W trakcie zajęć uczestnicy/uczestniczki poznają, nauczą się podstaw korzystania z e-usługi Mapy Google. Będą tworzyć własne trasy, „odwiedzać” miejsca oraz wyszukiwać informacje na ich temat. Uczestnicy szkolenia będą również udostępniać swoje trasy. Będą rozumieć co to jest chmura oraz korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z usług online.