1b. Przepis na sukces zawodowy – planowanie kariery zawodowej

Uczestnik/uczestniczka zdobędzie umiejętności korzystania z e-usług dotyczących planowania kariery zawodowej,rozwijanie umiejętności lepszego wykorzystania własnych możliwości,nabycie umiejętności podejmowania trafnej decyzji zawodowej lub edukacyjnej poprzez analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych na portalach dedykowanych,dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wyboru zawodu lub dalszej drogi podnoszenia kwalifikacji.