13b. Twórczość własna w internecie – tworzenie strony lub bloga tematycznego – część 2. (WordPress)

Uczestnik/uczestniczka dzięki uczestnictwu w szkoleniu zapozna się z możliwościami platformy WordPress. Będzie również potrafił/potrafiła założyć swojego własnego bloga na platformie WordPress.org. Ponadto zapozna się z procedurą rejestracji domeny (adresu strony www) i zakupu usługi hostingu, tj. udostępnienia miejsca na serwerze do przechowywania danych np. stron www/portali niezbędnych do założenia swojej strony www.