11a. Rozwijam firmę i dbam o rozwój moich pracowników

Uczestnik/uczestniczka dzięki posługiwaniu się e-usługami omawianymi na szkoleniu będzie potrafił/potrafiła założyć w mediach społecznościowych konto firmowe (funpage) oraz pozna podstawowe jego funkcje. Osoba uczestnicząca będzie potrafiła samodzielnie dobrać usługi rozwojowe dla siebie i swoich pracowników. W ramach szkolenia osoby uczestniczące zapoznają się z podpisem elektronicznym, dzięki czemu będą miały możliwość podjęcia świadomej decyzji o jego posiadaniu. Głównym celem tego szkolenia jest pomoc w nabyciu kompetencji cyfrowych wspierających rozwój firmy zarówno w sferze zasobów ludzkich jak i umiejętności marketingowych. Dobrze byłoby więc, aby osoby uczestniczące prowadziły własną działalność lub były zainteresowane jej założeniem – wówczas skorzystają w pełni ze szkolenia.