1b. Uczę się przez całe życie

Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą rozróżniali formy edukacji przez całe życie (nabywanie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe, samokształcenie i udział w różnych formach edukacji szkolnych i pozaszkolnych) i na tej podstawie będą umieli dokonać świadomego wyboru formy kształcenia, a także będą umieli: skorzystać z różnych formy edukacji przez internet (np. e-learning, blended learning, samokształcenie online), znaleźć w internecie informacje dotyczące różnych form kształcenia (np. studiów, kursów, szkoleń zdalnych i stacjonarnych) oraz sposobów korzystania z nich, zapisać się na zdalny kurs, zaplanować własną naukę z wykorzystaniem dostępnej oferty kursów online, skorzystać z e-usług bibliotecznych.