Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Czego dowiesz się dzięki szkoleniu?

Szkolenie „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ” jest poświęcone korzystaniu z serwisów społecznościowych, które wspierają rozwój zawodowy na przykładzie LinkedIn. Dowiesz się jak założyć konto na portalu, jak nawiązywać kontakty, uczestniczyć w grupach dyskusyjnych i budować swój profil zawodowy.

Autorką materiałów jest:

Anna Dyjak – trenerka z zakresu pracy i rozwoju zawodowego, doradca zawodowy i pedagog. Współautorka narzędzi diagnostycznych dla zdolnej młodzieży, potrafi odkryć talent i umiejętności u każdego.

Ekspertką podczas webinarium jest:

Maria Thun Janowska – certyfikowany coach, prowadzi zajęcia na wyższej uczelni. Wiedzę zdobytą z różnorodnych doświadczeń zawodowych i na drodze formalnej edukacji przekłada na wspieranie osób poszukujących zmian w swojej sytuacji zawodowej. Pomaga w określaniu celu zawodowego i przygotowaniu planu działań do jego osiągnięcia. Pomaga pisać skuteczne dokumenty aplikacyjne do pracy.

Elementy szkolenia:

Szkolenie składa się z dwóch webinariów (polecamy zapoznawanie się z nimi w następującej kolejności):

1) webinarium: „LinkedIn: jak stworzyć i prowadzić profil by dostawać oferty pracy?”, poświęconego korzystania z zawodowych portali społecznościowych.
Dowiesz się z niego, jakie są korzyści z posiadania konta w serwisie, jak korzystać z serwisu, jak zarządzać swoim profilem zawodowym, jak uzyskać potwierdzenie umiejętności i rekomendacje, jak utrzymywać relacje w sieci zawodowej, grupach dyskusyjnych, [22:07 min.]

2) webinarium: „Jak napisać profesjonalne i skuteczne dokumenty aplikacyjne?” poświęconego tworzeniu cv i innych dokumentów aplikacyjnych. Jest to dodatkowy materiał uzupełniający, do którego odwołuje się ekspertka we wcześniejszym webinarium. [41:38 min.]

Czas trwania szkolenia:

Uważne zapoznanie się z wszystkimi materiałami i wykonanie polecanych ćwiczeń zajmie Ci ok. 2 godzin.