Piotr Henzler

Edukator, trener i ekspert związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich. Specjalista w zakresie edukacji osób dorosłych, autor i realizator programów edukacyjnych związanych z angażowaniem mieszkańców do działań na rzecz rozwoju ich społeczności, partycypacją publiczną i społeczną, inicjowaniem współpracy środowiskowej oraz zarządzaniem i rozwijaniem działań organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych. Zajmuje się edukacją offline, online i blended-learningową. Trener i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspert Stowarzyszenia CAL.