Informacje dla głuchych

W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Polski Związek Głuchych (Oddział Łódzki) organizował dla osób głuchych dedykowane szkolenia pokazujące jak korzystać z e-usług i narzędzi w różnych obszarach życia. Dla przetrzeb osób głuchych były też dostosowane nasze szkolenia online.

Po projekcie zdecydowaliśmy się je udostępnić w ramach tego repozytorium. Wszystkie webinaria oraz filmy mają tłumaczenie na Polski Język Migowy. Wszystkie szklenia, w podziale na 9 obszarów tematycznych, dostępne są tu: https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/

Masz pytania? Skontaktuj się z:

Maciejem Kowalskim
Polski Związek Głuchych (Odział Łódzki)
mail: maciej.kowalski@pzg.lodz.pl

Czego dotyczą szkolenia?

Przykładowe tematy szkoleń:

 

Zmień rozmiar czcionki