Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie trenerskie

Po szkoleniu trenerki i trenerzy lokalni mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miasta, w którym odbywa się dane szkolenie i z powrotem do wysokości 100 zł brutto na osobę w obie strony. Wymagane dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną w ciągu tygodnia od zakończenia szkolenia.

UWAGA! Warunkiem otrzymania zwrotu jest podpisanie do umowy aneksu dot. zwrotów kosztów dojazdu (trójstronnego porozumienia pomiędzy trenerem / trenerką, Fundacją Aktywizacja a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W przypadku dojazdu komunikacją publiczną / zbiorową (kolej II klasa, PKS lub inny przewoźnik autokarowy) zwrot następuje:

  • na podstawie oryginałów biletów w obie strony,
  • oraz wypełnionego formularza „Potwierdzenie zwrotu kosztów podróży”.

W przypadku dojazdu samochodem prywatnym uczestnika zwrot następuje:

  • do wysokości kosztu dojazdu komunikacją publiczną / zbiorową (kolej II klasa lub TLK I klasa, w przypadku gdy w II klasie przewoźnik nie zapewnia miejsc siedzących, PKS lub inny przewoźnik autokarowy),
  • na podstawie wypełnionego formularza „Potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu” oraz „Ewidencja przebiegu pojazdu” do wartości biletu,
  • oraz wydruku cennika lub innego dokumentu poświadczającego koszt dojazdu komunikacją publiczną / zbiorową.

Zwrot następuje przelewem na konto bankowe uczestnika. Prosimy o dokładne sprawdzenie numeru konta w formularzu (oraz innych danych), gdyż błędne dane wydłużą lub uniemożliwią dokonanie zwrotu.

Żeby otrzymać zwrot należy:

  1. Zachować oryginały biletów
  2. Wypełnić odpowiedni(e) formularz(e)– formularz(e) należy wydrukować i podpisać odręcznie.
  3. W ciągu tygodnia od zakończenia szkolenia należy przesłać pocztą tradycyjną wypełniony(e) formularz(e) oraz oryginały biletów na adres:

Wioleta Rybińska, IBD Business School sp. z o.o, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa

ZWROTY NA PODSTAWIE SKANÓW, KOPII LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONEGO OŚWIADCZENIA LUB EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDU NIE BĘDĄ DOKONYWANE.

Kontakt w sprawie zwrotów: p. Wioleta Rybińska, wrybinska@ibd.pl, 504 223 135 (uwaga! nowy numer, aktualny od marca 2019 r). W tytule maila prosimy o wpisanie, że chodzi o zwrot kosztów podróży.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  • Jeśli nie korzystacie z noclegu na szkolenia i codziennie dojeżdżacie, to możecie ubiegać się o zwrot wszystkich trzech dojazdów  do wysokości limitu 100 zł.
  • W przypadku dojazdu samochodem: jeśli absolutnie nie jest możliwe przedstawienie wydruku cennika lub innego dokumentu poświadczającego koszt dojazdu komunikacją publiczną / zbiorową, bo  np. przewoźnik nie publikuje cennika, to wtedy wystarczy wpisanie wartości biletu w formularz ewidencji przebiegu pojazdu.

PLIKI DO POBRANIA:

Zasady zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie trenerskie – plik do pobrania

Formularz: “Oświadczenie – potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu” – plik do pobrania

Formularz “Ewidencja przebiegu pojazdu” – plik do pobrania