Zapraszamy nowych e-Mocarzy i nowych trenerów lokalnych na dwa webinaria wprowadzające!

15 stycznia (wtorek) i 24 stycznia (czwartek) o godz. 17:00 zapraszamy e-Mocarzy i trenerów lokalnych z nowych gmin, które dołączyły do projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w 2018 i 2019 r., na webinaria wprowadzające. Do udziału zapraszamy także nowych e-Mocarzy i trenerów lokalnych z pozostałych gmin, w szczególności jeśli nie uczestniczyli w jesiennych spotkaniach e-Mocarzy lub trenerów lokalnych.

Webinarium nr 1
Termin: 15 stycznia godz. 17:00
Tytuł: „ Poznajmy nasze szkolenia: stacjonarne i online”

Podczas webinarium poznacie:

 • obszary i tematy szkoleń stacjonarnych, z których będziecie szkolić mieszkańców w Waszych gminach,
 • z czego składa się scenariusz szkolenia stacjonarnego (pakiet dla trenera lokalnego, testy),
 • zawartość szkoleń online i jak się na nie zapisać,
 • oferowane wsparcie przez trenerów centralnych i moderatorów szkoleń.

Webinaria poprowadzą przedstawicielki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaangażowane w przygotowanie scenariuszy szkoleń stacjonarnych i online w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”: Katarzyna Morawska, główna metodolog ds. szkoleń, Małgorzata Makowska, ekspertka ds e-learningu i webinariów, oraz Elżbieta Dydak, koordynatorka projektu “e-Mocni” po stronie Fundacji.

Webinarium nr 2
Termin: 24 stycznia o godz. 17:00
Tytuł: „Co się sprawdza w rekrutacji?”

Podczas webinarium dowiecie się o różnych metodach rekrutacji do projektu, w tym m. in.:

 • jak wykorzystać doświadczenie partnerów – członków gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej,
 • jak motywować potencjalnych uczestników szkoleń,
 • jakie materiały informacyjno-promocyjne zostały dla Was przygotowane oraz jak i gdzie je wykorzystywać,
 • jakie są sprawdzone sposoby rekrutacji – doświadczenia e-Mocarzy.

Cześć webinarium będzie poświęcona na prezentację idei gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej, które powinno być powołane w każdej gminie uczestniczącej w projekcie, oraz na przedstawienie wsparcia udzielanego w tym zakresie przez regionalnych animatorów partnerstw.

Osobami prezentującymi będą: Zbigniew Mieruński regionalny animator partnerstw w projekcie e-Mocni, trener i ekspert ds. rozwoju lokalnego, posiadający  wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wspieraniu rozwoju partnerstw lokalny w Polsce, a także Joanna Szymańska, specjalistka ds. komunikacji wizualnej i internetowej w projekcie “e-Mocni”.

***
Aby wziąć udział w webinarium, należy tuż przed spotkaniem kliknąć na link: https://frsi.clickmeeting.com/e-mocni . Osoby po raz pierwszy biorące udział w naszych webinariach, prosimy o kliknięcie w link o godz. 16:50 celem poznania platformy webinaryjnej.

Przed udziałem webinarium prosimy o zapoznanie się z Zasadami udziału w webinariach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

***

Dotychczas w ramach cyklu „Poznajmy nasze szkolenia” odbyło się dziewięć webinariów (2017 r.). Ich nagrania są opublikowane na stronie www.e-mocni.org.pl w zakładce „Webinaria” (link do cyklu):

 1. Praca i rozwój zawodowy – Anna Dyjak
 2. Relacje z bliskimi – Renata Maciejczyk
 3. Edukacja – Sabina Furgoł
 4. Odpoczynek i hobby – Karolina Furmańska
 5. Zdrowie – Monika Zygmuntowicz
 6. Finanse – Krystyna Brząkalik
 7. Religia i potrzeby duchowe – Malwina Okrzesik
 8. Sprawy codzienne – Marcin Pawlik
 9. Zaangażowanie obywatelskie – Piotr Henzler

***
Dotychczas w ramach cyklu „Mocni w partnerstwie” odbyło się osiem webinariów (2017-2019). Ich nagrania są opublikowane na stronie  www.e-mocni.org.pl w zakładce „Webinaria” (link do cyklu):

 1. Webinarium wprowadzające do cyklu “Mocni w partnerstwie”, Bogna Mrozowska
 2. Moderowanie spotkań – coś co wielu robi, a mało kto umie, Jacek Gralczyk
 3. Jak szukać sojuszników i po co nam mapa lokalnych zasobów?, Małgorzata Malec
 4. Plan bez tajemnic, czyli jak sprawnie opracować trzyletni plan szkoleń, Iwona Kusak
 5. Blaski i wyzwania współpracy partnerskiej, Dominik Sudoł
 6. Życie partnerstwa – kluczowe aspekty, Beata Pawłowicz
 7. Budowanie zaufania i dobra wspólnego w środowisku lokalnym, Renata Dobrzyńska
 8. Co się sprawdza w rekrutacji?, Ewa Chromniak