Zapraszamy na szkolenia także osoby głuche!

Masz kontakt do organizacji / instytucji wspierającej osoby głuche? Współpracujesz z taką organizacją / instytucją? Znasz osobę głuchą  mieszkającą w jednej z 101 gmin uczestniczących w projekcie?  W ramach projektu  „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Polski Związek Głuchych (Oddział Łódzki) organizuje dla nich dedykowane szkolenia pokazujące jak korzystać z e-usług i narzędzi w różnych obszarach życia.

Spośród osób z niepełnosprawnościami osoby głuche są grupą najbardziej narażoną na problemy z dostępem do usług administracji, czy szerzej: wszelkich usług kierowanych do ogółu społeczeństwa. Wynika to z faktu,  że ich niepełnosprawność nie wynika z faktu, iż nie słyszą, lecz że w większości słabo znają język polski, bo jest on dla nich językiem obcym, drugim. Ich podstawowym językiem jest Polski Język Migowy (PJM), o  zupełnie innej gramatyce, słowotwórstwie i innym zasobie pojęć. Założenie, że osoba głucha wszystko sobie przeczyta i zrozumie,  nie jest niestety skuteczne.

Jak więc zapewnić głuchych o tym, że warto skorzystać z udziału w projekcie „e-Mocni”?

Po pierwsze, sprawdź, które gminy uczestniczą w projekcie “e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Lista gmin: https://www.e-mocni.org.pl/o-projekcie/.

Po drugie, rozpropaguj  filmy w PJM przygotowane przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki. Dzięki temu  informacja o projekcie i szkoleniach może dotrzeć do osób głuchych.


Po trzecie, możesz skorzystać z usługi dostępu do tłumacza polskiego języka migowego online. Na stronie www.pzg.jns.pl znajduje się aplikacja pozwalająca połączyć się z tłumaczem. Przed komputerem – wyposażonym w kamerę i głośniki – musisz być razem z osobą głuchą. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 (ew. inne godziny do ustalenia).

Pamiętaj też, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia się. To, że będziesz mówił głośno nie spowoduje, że osoba głucha zacznie Cię słyszeć. Część głuchych odczytuje mowę z ust. Ale nie każdy i nie z każdych ust da się dobrze odczytywać. Jeśli będzie komunikować się w ten sposób pamiętaj, żeby mówić normalnie. Nie staraj się mówić zbyt wyraźnie lub zbyt wolno. Mów normalnie. Ale upewniaj się, że jesteś dobrze rozumiany. Z drugiej strony pamiętaj, że nie każdy głuchy mówi przy pomocy ust. Czasem głos może wydać się dziwny lub zniekształcony. Nie zwracaj na to uwagi. Najważniejsze jest porozumienie się.

Dla osób głuchych ważne jest zdanie innych głuchych. Dlatego możesz zaproponować (nie bój się pisać na kartce, tylko pamiętaj, żeby posługiwać się prostym językiem) rozmowę w PJM z osobą odpowiedzialną w PZG za ten projekt. W tym celu osoba głucha może skorzystać ze skype „maciej.kowalski@pzg.lodz.pl”.

W zrozumieniu tego nowego dla Ciebie świata na pewno pomogą materiały dostępne w sieci:

Obejrzyj film „Ja Głuchy”, poczytaj poradnik o zachowaniu się wobec głuchych, zapoznaj się z wystąpieniem o Milczących Cudzoziemcach podczas TEDxPiotrkowskaStreet.

W treści wykorzystano fragmenty artykułu Macieja Kowalskiego z Polskiego Związku Głuchych opublikowanego w zakładce “Dla uczestników”


WAŻNE: Ankieta zgłoszeniowa, wzory oświadczeń, Indywidualny Plan Działania oraz sam regulamin rekrutacji uczestników do projektu “e-Mocni” przetłumaczone na Polski Język Migowy:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmUaQ1BmGlbYi35lWWnprzUEwYGWpC_6F