Wszystko, co trenerki i trenerzy powinni wiedzieć o scenariuszach szkoleń stacjonarnych

Tytułem wprowadzenia

W ramach projektu e-Mocni powstało 108 scenariuszy do szkoleń stacjonarnych dot. e-usług globalnych i krajowych z 9 obszarów tematycznych „Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych”. Scenariusze i materiały pomocnicze jak np. prezentacje trenerskie, są tworzone przez 9 trenerów centralnych – ekspertów w 9 dziedzinach  – i sukcesywnie publikowane na platformie projektu – z myślą o trenerach lokalnych, prowadzących szkolenia z mieszkańcami.

W ramach projektu powstaje także 14 scenariuszy dot. e-usług regionalnych, a także scenariusze e-usług lokalnych – dostępnych w poszczególnych gminach. Te ostatnie tworzą trenerzy lokalni w swoich gminach. Te materiały także sukcesywnie publikujemy na platformie projektu. Wszystkie scenariusze można wyszukiwać w taki sam sposób – zaznaczając obszar tematyczny, zasięg (krajowy, regionalny, lokalny) albo tytuł. Scenariusze o statusie „w przygotowaniu” to te, do których nie ma jeszcze gotowych materiałów.

Zestawienia scenariuszy szkoleń stacjonarnych znajdują się w artykule tutaj – są to oddzielne zestawienia:

  • Scenariusze szkoleń stacjonarnych dot. e-usług globalnych i krajowych – lista jest kompletna, opublikowano 108 scenariuszy;
  • Scenariusze szkoleń stacjonarnych dot. e-usług regionalnych; jest aktualizowane w miarę publikowania kolejnych scenariuszy; docelowo powstanie ich 14.

Trudności i usterki techniczne pojawiające się przy pobieraniu materiałów z platformy można zgłaszać na adres: zgloszenia@rw-online.pl

Jakie materiały przygotowaliśmy?

  1. Scenariusze są publikowane wraz z materiałami dla trenerów (prezentacje, arkusze dla trenera, instrukcje do ćwiczeń dla uczestników). Materiały dla uczestników zawierają tylko niektóre scenariusze. Traktujemy je jako dodatkowe. Jako materiały można wykorzystać wydrukowane prezentacje.
    Prezentacja z adnotacją „druk czarno-biały” zamieszczona w każdej paczce zawiera slajdy z logo Funduszy strukturalnych oraz Unii Europejskiej w wersji czarno-białej – służy do wydruku dla uczestników, jeśli przekazujemy ją w wersji czarno-białej. Natomiast podczas szkolenia należy wyświetlać prezentację z tymi logami w kolorze.
    Każdy scenariusz zawiera także pre- i post test (z prawidłowymi odpowiedziami). Testy w oddzielnych w plikach PDF są załączone wraz z innymi materiałami do szkoleń – uczestnicy rozwiązują je jednak bezpośrednio na platformie.

2. Każdy ze scenariuszy został przygotowany w dwóch wersjach: podstawowej i  średniozaawansowanej (do realizacji w zależności od poziomu kompetencji cyfrowych uczestników szkolenia).

Co warto wiedzieć o scenariuszach, zanim zaprosimy uczestników na szkolenia?

3. W opisie każdego scenariusza na platformie wskazano „Warunki udziału uczestników w szkoleniu” – jest to informacja dla osób rekrutujących uczestników szkolenia oraz dla prowadzących szkolenia trenerów lokalnych. Mówi o tym, jakie umiejętności cyfrowe powinni mieć uczestnicy, aby z powodzeniem uczestniczyć w danym szkoleniu. „Brakujące” umiejętności cyfrowe uczestnicy mogą zdobyć w ramach innych szkoleń, niekoniecznie z tego samego obszaru – co także podajemy w “Warunkach…”.
Wszystkie scenariusze zakładają, że uczestnicy przystępujący do szkoleń z 9 obszarów (wg „Ramowego Katalogu kompetencji cyfrowych” posiadają umiejętności obsługi komputera z dostępem do internetu na poziomie co najmniej takim, jaki powinni osiągnąć po zakończeniu cyklu szkoleń 1-3 „Pierwsze kroki z komputerem”, dlatego nie zaznaczamy tego każdorazowo przy warunkach udziału w danym szkoleniu.

4. Wszystkie scenariusze są dostępne na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów w tym utworów, tworzenia i rozpowszechniania ich kopii w całości lub we fragmentach, wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorów oraz FRSI jako właścicieli praw do tekstu. Tekst licencji dostępny na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

5. Scenariusze z zestawienia w linku (powyżej) to scenariusze do szkoleń stacjonarnych dot. e-usług globalnych i centralnych z 9 obszarów tematycznych „Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych”. Scenariusze zostały opracowane przez 9 trenerów i trenerki centralne zgodnie z przygotowanymi wcześniej sylabusami. Sylabusy są przewodnikami po szkoleniach z danego obszaru. Oto sylabusy dotyczące poszczególnych obszarów tematycznych:
Praca i rozwój zawodowy_v7
Relacje z bliskimi_v6
Edukacja_v9
Odpoczynek i hobby_v4
Zdrowie_v4
Finanse_v2
Religia i potrzeby duchowe_v6
Sprawy codzienne_v7
Zaangażowanie obywatelskie_v6
Sylabusy są co jakiś czas aktualizowane, podobnie jak scenariusze. Prosimy o zwrócenie uwagi na numer wersji oraz datę aktualizacji (w tekście, pod tytułem).

6. W ramach cyklu 9 webinariów „Poznajmy nasze szkolenia”, poszczególni trenerzy i trenerki centralne przedstawiają swoje obszary. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami webinariów,  dostępnymi tu: https://e-mocni.org.pl/webinaria/

7. Wskazówki metodologiczne dot. edukacji dorosłych przygotowane specjalnie na potrzeby szkoleń w ramach projektu e-Mocni są zawarte w podręczniku “Wzmocnij się”. Wsparcia metodologicznego trenerkom i trenerom lokalnym udziela Joanna Wcisło, joanna.wcislo@frsi.org.pl

8. Scenariusze do szkoleń dot. e-usług regionalnych opublikujemy w oddzielnym zestawieniu.

O czym należy pamiętać posługując się scenariuszem?

Scenariusz  to drogowskaz, mapa podróży, wskazówki dla trenera prowadzącego zajęcia. W gestii trenera jest dostosowanie go do potrzeb konkretnej grupy uczestników szkolenia. Wszystkie scenariusze przygotowane są dość szczegółowo, zawierają wskazówki metodyczne oraz gotowe opisy ćwiczeń tak, aby także trenerzy nie specjalizujący się w danym obszarze tematycznym mogli z ich pomocą poprowadzić szkolenie. W szczególności:

9. opis początku i zakończenia szkolenia należy każdorazowo dostosować do sytuacji danej grupy. W scenariuszach są one opisane w sposób, który pozwala przeprowadzić szkolenie dla grupy, której uczestnicy nie brali dotychczas udziału w innych szkoleniach w ramach projektu, nie znają się. W grupach, dla których to szkolenie jest kolejnym a tym bardziej, gdy uczestniczą w tym samym dniu w więcej niż 2-godzinnym szkoleniu – obie części, a przynajmniej rozpoczęcie należy odpowiednio skrócić / uprościć.

10. rekomendujemy jednakże, aby nie eliminować zawierania tzw. kontraktu (zasad pracy na szkoleniu), przedstawienia celów szkolenia a także elementu ewaluacji – choć mogą być bardzo skrócone. W części głównej szkolenia we wszystkich scenariuszach zostało zaproponowanych na tyle dużo ćwiczeń, aby wypełniły one dodatkowy czas. Można także posłużyć się materiałami z części X, aby dopełnić treści szkolenia w przypadku grup, które dobrze sobie radzą z komputerem i wykonują zadania szybciej niż inni.