Twój e-PIT – nowa e-usługa Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów wprowadza 15 lutego 2019 roku nową e-usługę “Twój e-PIT“. E-usługa polega na przeniesieniu obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego PIT na urząd skarbowy, by podatnik nie musiał samodzielnie wykonywać tej czynności.

E-usługa „Twój e-PIT dotyczy podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy jako osoby samotnie wychowujące dzieci i składających:

 • PIT-37 – czyli podatników, którzy uzyskują dochody z pracy, emerytury, renty i nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • PIT-38 – podatników, uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych, np. zbycia akcji.

Urząd skarbowy wypełni za tych podatników zeznanie podatkowe. Udostępni zeznanie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl Podatnik nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie.

Urząd skarbowy, wypełniając Twoje zeznanie, będzie opierał się na informacjach, które posiada. Wykorzysta na przykład:

 • dane przekazane w Twoim zeznaniu podatkowym za ubiegły rok (na przykład ulga na dzieci, numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazałeś 1% podatku należnego, numer rachunku bankowego itp.)
 • dane z zasobów urzędu skarbowego: informacje od pracodawcy, m.in. o kwocie zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy, dane z ZUS (o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), numer PESEL.

Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Co zrobić, by rozliczyć się z podatku online przez „Twój e-PIT”?

 1. Wybierz Twój e-PIT –
  dostępny na Portalu Podatkowym https://www.podatki.gov.pl/ od 15 lutego 2019 roku.
 2. Wpisz swoje dane:
 • PESEL, NIP lub datę urodzenia
 • kwotę przychodu z deklaracji podatkowej za rok 2017
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018

Możesz użyć profilu zaufanego na portalu ePUAP, jeśli go posiadasz.

 1. Sprawdź swoje dane.
 2. Następnie możesz:
  • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
  • zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%
  • zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę.
  • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
  • odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę.
  • nie zrobić nic – wówczas 30 kwietnia 2019 roku Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone, chyba że rozliczyłeś się wcześniej lub złożyłeś zeznanie w innej formie.
 3. Zaakceptuj i wyślij zeznanie podatkowe
 4. Możesz pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Pamiętaj, że logując się do Portalu Podatkowego zdecydujesz, czy zaakceptować znajdujący się tam Twój e-PIT.

Możesz zmodyfikować zeznanie: na przykład zmienić sposób rozliczenia e-PIT z małżonkiem lub indywidualnie. Możesz przekazać 1% podatku innej organizacji pożytku publicznego wskazując jej dane w PIT- 37 lub PIT – 38 online. Możesz wprowadzić w e-PIT należne ulgi, o których urząd skarbowy nie wiedział.

Możesz odrzucić przygotowane zeznanie e-PIT w całości, wypełnić je samodzielnie w usłudze Twój e-PIT lub rozliczyć się samodzielnie w innej formie. Wtedy Twój e-PIT, przygotowany przez urząd skarbowy nie będzie brany pod uwagę. W dniu 30 kwietnia 2019 roku Twoje rozliczenie, przygotowane przez urząd skarbowy, zostanie uznane za złożone, chyba że rozliczyłeś się wcześniej lub w innej formie.

Informacje dla trenerów prowadzących szkolenia nt. rozliczeń podatku dochodowego przez osoby fizyczne

 • Przygotowaniu zeznania podatkowego uczymy się na szkoleniach pt. „Deklaracja PIT online – to nie jest takie trudne” z obszaru „Sprawy codzienne” (nr 10ab). Aktualnie jest on weryfikowany zgodnie z powyższymi zmianami.
 • Informacje o modyfikacjach, o których wyżej należy podać uczestnikom szkolenia, aby mogli zdecydować, czy chcą skorzystać z nowej e-usługi czy też wolą nadal samodzielnie przygotować swoje rozliczenie.

 

Pobierz artykuł w formacie PDF.

 

Opracowała Krystyna Brząkalik
Trenerka centralna w obszarze “Finanse”

Trenerka edukacji ekonomicznej i finansowej. Uczestniczyła w wielu projektach m. in. „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym”, „Ekonomia dla liderów”, „Lekcje z Polityką”, „Ekonomia na co dzień”, „Na własne konto”, „Polska w UE”. Jest autorką materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć; współautorką programów nauczania i podręczników. Od 2011 roku współpracuje z FRSI w projekcie „O finansach… w bibliotece” jako ekspertka i trenerka.