Spotkaj się z trenerem lub trenerką centralną w swojej gminie

Zapraszamy trenerki i trenerów lokalnych do korzystania ze wsparcia trenerek i trenerów centralnych dotyczącego realizowanych przez Was szkoleń dla mieszkańców. Będzie ono świadczone przez cały okres trwania szkoleń. Trenerzy centralni będą kontaktować się z Wami w sprawie wizyt w gminach, możecie również i Wy skontaktować się z wybranym trenerem lub trenerką centralną, z którymi chcielibyście spotkać się w Waszej gminie.

Dotychczas z trenerkami i trenerami centralnymi spotykaliście się on-line:

 • podczas cyklu webinariów prezentujących e-usługi z 9 obszarów tematycznych, których dotyczą szkolenia;
 • szkoleń trenerskich;
 • w ramach indywidualnych kontaktów mailowych lub telefonicznych.

Teraz macie możliwość dłuższego, indywidualnego porozmawiania o zawartości prowadzonych przez Was szkoleń.

Spotkanie może być zorganizowane przed, w trakcie lub po szkoleniach dla mieszkańców. Spotkanie potrwa ok. 4 godziny i jest skierowane do wszystkich trenerów i trenerek lokalnych szkolących w danej gminie. Zakładamy, że takie spotkanie odbędzie się raz w każdej gminie. Jeśli już wiecie, z którym z trenerów centralnych chcecie się spotkań – napiszcie do tej osoby. Jeśli nie wiecie – poczekajcie na kontakt.

W czym może Was wesprzeć trener lub trenerka centralna?
Każde ze spotkań  to porcja dodatkowej wiedzy i szansa na uzyskanie wsparcia od doświadczonego trenera – praktyka w następujących obszarach:

 • jak merytorycznie przygotować się do prowadzenia szkoleń na podstawie scenariuszy dot. e-usług w ramach poszczególnych obszarów tematycznych, których autorami są właśnie trenerzy centralni?
 • jak zdiagnozować potencjalne trudne sytuacje edukacyjne, które mogą wystąpić na szkoleniu i jakie ew. przewidzieć skuteczne działania zaradcze?
 • jak opracowywać scenariusze szkoleń z zakresu e-usług lokalnych?

UWAGA: Celem spotkania nie jest ewaluacja pracy trenerów i trenerek lokalnych.

Oto lista trenerek i trenerów centralnych odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne z Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych. Adresy mailowe do nich znajdziecie tutaj

 1. Praca i rozwój zawodowy – Anna Dyjak
 2. Relacje z bliskimi – Renata Maciejczyk
 3. Edukacja – Sabina Furgoł
 4. Odpoczynek i hobby – Karolina Furmańska
 5. Zdrowie – Monika Zygmuntowicz
 6. Finanse – Krystyna Brząkalik
 7. Religia i potrzeby duchowe – Malwina Okrzesik
 8. Sprawy codzienne – Marcin Pawlik
 9. Zaangażowanie obywatelskie – Piotr Henzler