2a. Moja pielgrzymka

Uczestnik/Uczestniczka (1) dowie się w jaki sposób za pomocą internetu zdobywać informacje i materiały zaspokajające potrzeby religijne i duchowe w zakresie pielgrzymowania, (2) pozna sposoby zwiedzania online (wirtualnego, na odległość), (3) dowie się w jaki sposób poprzez bloga skorzystać z doświadczeń innych osób pielgrzymujących.