1b. Spotkania z Biblią

Uczestnik/uczestniczka(1) zapozna się ze stronami internetowymi dotyczącymi Biblii, (2) dowie się jak korzystać z wyszukiwarek biblijnych, aplikacji mobilnych oraz jak znaleźć teksty biblijne w formie audio. (3) nauczy się jak odnajdywać czytania dnia i jak zamówić je na pocztę e-mail, (4) pozna sposób studiowania Biblii poprzez kursy online.