Przygotowywanie scenariuszy nt. e-usług lokalnych

Trenerów lokalnych, którzy nie uczestniczyli w II zjeździe szkoleniowym, prosimy o skontaktowanie się z wybranym trenerem centralnym w sprawie przygotowania scenariusza nt. e-usług lokalnej.

Każdy trener lokalny powinien opracować min. jeden taki scenariusz. Rolą trenerów centralnych jest wsparcie Was w tym procesie, np. podpowiedzenie ćwiczeń, które pomogą uczestnikom nabyć daną kompetencję.

Im szybciej przygotujecie scenariusz, tym szybciej będziecie mogli go wykorzystać w szkoleniach dla mieszkańców Waszej gminy.

Uwaga! Każdy scenariusz musi rozwijać  u uczestników szkolenia co najmniej jedną kompetencję z tzw. formularza kompetencji ramowych, przygotowanego na podstawie „Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych”.

Ukończone i zaakceptowane scenariusze będą dostępne dla innych trenerów lokalnych poprzez platformę e-Mocni na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Polska (tekst licencji dostępny na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Wzór scenariusza e-usługi lokalnej – plik do pobrania
Wzór prezentacji na szkolenie stacjonarne dot. e-usług lokalnych (prosimy nie zmieniać szablonu i czcionek)  – plik do pobrania
Instrukcja do przygotowania prezentacji do scenariuszy szkoleń dla mieszkańców – do pobrania
Formularz kompetencji ramowych – plik do pobrania