Plan bez tajemnic, czyli jak sprawnie opracować trzyletni plan szkoleń

Zachęcamy do obejrzenia nagrania webinarium z 24 stycznia 2017 r., czwartego z cyklu „Mocni w partnerstwie”. Webinarium skierowane było przede wszystkim do e-Mocarek i e-Mocarzy, do których zadań należy m.in. opracowanie planu szkoleń.

W ramach cyklu, do wiosny 2019 roku, odbędzie się łącznie 20 webinariów dla e-Mocarzy i gminnych partnerstw. Webinaria odbywać się będą średnio raz w miesiącu.

Osobą prezentującą była Iwona Kusak – animatorka kultury i animatorka społeczna, trenerka Stowarzyszenia CAL, instruktorka dramy. Prowadziła liczne szkolenia, a w ramach Programu Rozwoju bibliotek była też animatorką partnerstw lokalnych. Od 2013 roku jako animatorka Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne wspiera działania domów kultury budujące więzi z lokalnymi społecznościami. Kieruje Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz działającym w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. W projekcie „e-Mocni” pełni funkcję regionalnej animatorki partnerstw dla 12 gmin z województwa opolskiego i śląskiego, jest też autorką poradnika „Mocni w partnerstwie, czyli jak budować gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej”.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – specjalistka ds. partnerstw na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej w gminach w projekcie „e-Mocni” i koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 57:30.

00:00-03:27: Wprowadzenie

03:28-20:46 Część 1: Schemat trzyletniego planu szkoleń

W tym m.in.:

  • o części ogólnej planu (10:57-13:36),
  • o części szczegółowej planu (13:37-16:43),
  • harmonogram opracowywania planu szkoleń (19:03-20:46).

20:47-41:50 Część 2: Plan szkoleń – kolejne kroki wypełniania planu

W tym także koncepcja wyznaczania celów SMART (35:21-39:17).

41:51-51:50 Część 3: Scenariusz spotkania partnerskiego poświęconego planowi szkoleń

51:51-57:30 Zakończenie

Przypominamy, że opracowaniu mapy potencjalnych sojuszników i zasobów (będącej elementem planu) było poświęcone webinarium „Jak szukać sojuszników i po co nam mapa lokalnych zasobów?”.

 

Do pobrania:

Prezentacja z webinarium „Plan bez tajemnic” [PDF]
Formatka planu szkoleń (część ogólna) [Word]
Formatka planu szkoleń (część szczegółowa – wersja 1, tabelka) [Word]
Formatka planu szkoleń (część szczegółowa – wersja 2, opis) [Word]
Scenariusz spotkania partnerskiego poświęconego planowi szkoleń [PDF]