Moderowanie spotkań – coś co wielu robi, a mało kto umie

Zachęcamy do obejrzenia nagrania webinarium z 25 października 2017 r., drugiego z cyklu „Mocni w partnerstwie”. Webinarium skierowane było wszystkim do e-Mocarek i e-Mocarzy, do których zadań należy m.in. organizowanie spotkań gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej.

W ramach cyklu, do wiosny 2019 roku, odbędzie się łącznie 20 webinariów dla e-Mocarzy i gminnych partnerstw. Webinaria odbywać się będą średnio raz w miesiącu.

Osobą prezentującą był Jacek Gralczyk – animator partnerstw w 7 gminach z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Z wykształcenia pedagog, z zawodu: edukator-trener, wykładowca akademicki, mentor i moderator sytuacji edukacyjnych. Z wewnętrznej potrzeby bywa animatorem kulturalnym i społecznym. Jego domeną jest szeroko pojmowana aktywizacja społeczności lokalnej. Z tej racji moderuje także procesy powstawania i pracy partnerstw lokalnych i regionalnych. Wierzy w moc edukacji i dobrze zorganizowanej współpracy.

Webinarium prowadziła Bogna Mrozowska – specjalistka ds. partnerstw na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej w gminach w projekcie „e-Mocni” i koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Obejrzyj nagranie. Czas trwania: 59:27.

00:00-03:28 Wprowadzenie

03:30-22:32 Część 1: Fenomen spotykania ludzi
Film, który pojawił się w 04:00 minucie spotkania obejrzeć można pod adresem: https://youtu.be/V-QGKoCI1eM
04:40-09:23 Czym spotkanie być nie powinno?
09:24-19:12 Czym powinno być spotkanie (także spotkanie partnerskie)?
19:13-22:32 Elementy modelu zaangażowania (kiedy ludzie się angażują?)

22:35-48:27 Część 2: Organizacja i moderowanie spotkań
22:35-26:01 Ankieta „Jakie masz doświadczeniu w organizacji i prowadzeniu spotkań?” i jej omówienie
26:22-31:59 O czym pamiętać przed spotkaniem?
32:00-38:19 O czym pamiętać podczas spotkania?
38:20-41:50 O czym pamiętać po spotkaniu?
41:51-46:28 Rola facylitatora spotkania
46:31-48:27 „Nie takie imprezy się kładło”, czyli co może pójść nie tak

48:28-59:20 Zakończenie

Do pobrania:
Prezentacja z webinarium „Moderowanie spotkań” [PDF]