Nagranie I webinarium wprowadzającego dla nowych e-Mocarzy i trenerów lokalnych

15 stycznia odbyło się I webinarium wprowadzające dla nowych e-Mocarzy i trenerów lokalnych, w szczególności z nowych gmin, dołączających obecnie do projektu “e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, pod tytułem:„ Poznajmy nasze szkolenia: stacjonarne i online”

Podczas webinarium omówiliśmy:

  • obszary i tematy szkoleń stacjonarnych, z których mogą być prowadzone szkolenia w ramach projektu,
  • z czego składa się scenariusz szkolenia stacjonarnego (pakiet dla trenera lokalnego, testy),
  • zawartość szkoleń online i jak się na nie zapisać,
  • oferowane wsparcie przez trenerów centralnych i moderatorów szkoleń.

Webinaria poprowadziły przedstawicielki Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaangażowane w przygotowanie scenariuszy szkoleń stacjonarnych i online w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”: Katarzyna Morawska, główna metodolog ds. szkoleń, Małgorzata Makowska, ekspertka ds e-learningu i webinariów, oraz Elżbieta Dydak, koordynatorka projektu „e-Mocni” po stronie Fundacji.

Webinarium trwa ok półtorej godziny. Dla ułatwienia podajemy informację, jakie treści znajdziecie w której minucie nagrania:

00:00 – 00:06 – powitanie i wstęp
00:06 – 00:18 – część I: o projekcie
00:18 – 00:23 – część II: korzyści dla mieszkańców
00:23 – 00:25 – sesja pytań i odpowiedzi
00:25 – 00:52 – część III: szkolenia stacjonarne
00:52 – 00:58 – sesja pytań i odpowiedzi
00:58 – 01:02 – część III: szkolenia stacjonarne c.d.
01:02 – 01:11 – część IV: szkolenia online
01:11 – 01:15 – część V: szkolenia online – rejestracja
01:15 – 01:35 – sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie

Link do nagrania:

Prezentacja z webinarium plik do pobrania

II webinarium wprowadzające pt. „Co się sprawdza w rekrutacji?” odbędzie się 24 stycznia o godz. 17:00.  Podczas niego dowiecie się o różnych metodach rekrutacji do projektu, w tym m. in.:

  • jak wykorzystać doświadczenie partnerów – członków gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej,
  • jak motywować potencjalnych uczestników szkoleń,
  • jakie materiały informacyjno-promocyjne zostały dla Was przygotowane oraz jak i gdzie je wykorzystywać,
  • jakie są sprawdzone sposoby rekrutacji – doświadczenia e-Mocarzy.

Więcej informacji: https://e-mocni.org.pl/zapraszamy-nowych-e-mocarzy-i-nowych-trenerow-lokalnych-na-dwa-webinaria-wprowadzajace-w-projekt-e-mocni/