Materiały z trzeciego spotkania e-Mocarzy

Dziękujemy za udział w trzecim spotkaniu e-Mocarzy. Na spotkaniu:

  • jako jedni z pierwszych poznaliście zawartość szkoleń online, które zostaną uruchomione na jesieni,
  • poznaliście korzyści, które ze szkoleń mogą odnieść osoby głuche i niewidome, oraz praktyczne wskazówki, dzięki którym uda się Wam zachęcić takie osoby do specjalnie przygotowanych dla nich szkoleniach,
  • wymieniliście się doświadczeniami związanymi z realizacją planów szkoleń w gminach w 2018 roku, a także zaczęliście się zastanawiać jakie działania będziecie podejmować w 2019 r.

 

Tych z Was, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu, zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wyświetlonymi na spotkaniu, oraz z rozdanymi zestawieniami:

Prezentacja dot. szkoleń online oraz promocji (FRSI) – plik do pobrania

Prezentacja dot. wsparcia i rekrutacji osób głuchych (PZG) – plik do pobrania

Prezentacja dot. wsparcia i rekrutacji osób niewidomych (FIRR) – plik do pobrania

Zawartość szkoleń online – plik do pobrania

Podział gmin pomiędzy moderatorów szkoleń online – plik do pobrania

Lista scenariuszy szkoleń stacjonarnych (zaktualizowana) – plik do pobrania