Lista scenariuszy lokalnych

W ramach projektu “e-Mocni” powstały 63 scenariusze lokalne, a 22 kolejne scenariusze lokalne mają status roboczy (prace nad nimi nie zostały ukończone). Poniżej przedstawiamy zestawienie scenariuszy, które zostały przygotowane przez trenerki i trenerów lokalnych, a następnie otrzymały akceptację trenerek i trenerów centralnych.

Lista opracowanych i zaakceptowanych scenariuszy lokalnych:
pobierz plik PDF – stan na 05.12.2019

Scenariusze w zestawieniu mają następujące statusy:

  • opublikowany – oznacza to, że scenariusz wraz z materiałami dodatkowymi został zweryfikowany przez FRSI i opublikowany na platformie projektu, można zrealizować na jego podstawie szkolenie oraz przeprowadzić pre-test, post-test oraz test wiedzy;
  • zaakceptowany (brak oświadczenia) – oznacza to, że scenariusz został zaakceptowany przez trenerkę lub trenera centralnego, jednak autorka lub autor scenariusza nie przesłali do Fundacji Aktywizacja oświadczenia dot. przekazania praw autorskich i zgody na publikację, w związku z czym scenariusz nie mógł zostać opublikowany.

Oświadczenia dot. trzech scenariuszy zostały przekazane już po zakończeniu współpracy z trenerkami lokalnymi, w związku z czym nie zostały one opublikowane na platformie. Jeden scenariusz dotyczył e-usługi lokalnej w gminie nieobjętej projektem “e-Mocni” – on również nie został opublikowany.

Aby wyszukać scenariusze lokalne opublikowane na platformie – należy wybrać w wyszukiwarce w polu “Poziom dostępności szkolenia” poziom “Lokalny”.