Lista scenariuszy lokalnych

W ramach projektu “e-Mocni” powstało już 58 scenariuszy lokalnych, a kolejne 23 są w przygotowaniu (stan na 01.10.2019). Poniżej przedstawiamy zestawienie scenariuszy, które zostały przygotowane przez trenerki i trenerów lokalnych, a następnie otrzymały akceptację trenerek i trenerów centralnych.

Lista opracowanych i zaakceptowanych scenariuszy lokalnych:
pobierz plik PDF – stan na 01.10.2019

Scenariusze w zestawieniu mają następujące statusy:

  • opublikowany – oznacza to, że scenariusz wraz z materiałami dodatkowymi został zweryfikowany przez FRSI i opublikowany na platformie projektu, można zrealizować na jego podstawie szkolenie oraz przeprowadzić pre-test, post-test oraz test wiedzy;
  • do publikacji – oznacza to, że scenariusz został zaakceptowany przez trenerkę lub trenera centralnego i niebawem zostanie zweryfikowany przez FRSI i przygotowany do publikacji na platformie;
  • zaakceptowany (brak oświadczenia) – oznacza to, że scenariusz został zaakceptowany przez trenerkę lub trenera centralnego, jednak autorka lub autor scenariusza nie przesłali do Fundacji Aktywizacja oświadczenia dot. przekazania praw autorskich i zgody na publikację, w związku z czym scenariusz nie może zostać opublikowany.

Aby wyszukać scenariusze lokalne opublikowane na platformie – należy wybrać w wyszukiwarce w polu “Poziom dostępności szkolenia” poziom “Lokalny”.

Wzorami oświadczeń dot. przekazania praw autorskich i zgody na publikację dysponuje Fundacja Aktywizacja (w tej sprawie należy się kontaktować z odpowiednim oddziałem FA).