Korzystanie z systemu opieki zdrowotnej

Czego dowiesz się dzięki szkoleniu?

Dzięki szkoleniu dowiesz się jak korzystać z e-usług systemu opieki zdrowotnej np. Zintegrowanego Informatora Pacjenta, uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), sprawdzać czas oczekiwania na świadczenia medyczne. Będziesz potrafił / potrafiła znaleźć w Internecie placówkę opieki zdrowotnej, zapisać się do lekarza przez Internet czy dowiesz się jak wyjechać do sanatorium.

Autorkę materiałów jest:

Monika Zygmuntowicz – doktor nauk medycznych w zakresie zdrowia publicznego, trener edukacji zdrowotnej, nauczyciel akademicki. Autorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Miłośniczka zdrowego stylu życia.

Elementy szkolenia:

Szkolenie składa się z 5 elementów:

1) serii trzech filmików nt. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP): „Jak zarejestrować się w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta?” [5:48], „Jak skorzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta?” [5:42] i „Jak znaleźć odpowiednią placówkę medyczną?” [3:41])
2) prezentacji „E-usługi systemu opieki zdrowotnej”, z której dowiesz się np. jak sprawdzić kalendarz zalecanych badań profilaktycznych dla osób dorosłych i kalendarz szczepień, jak zarezerwować pobyt w sanatorium, jak uzyskać kartę EKUZ oraz co to jest teleopieka.
3) Listy przydatnych stron internetowych dla osób chcących skorzystać z e-usług systemu opieki zdrowotnej

Zamieszczone materiały stanowią materiał szkoleniowy z przykładowymi usługami i nie stanowią reklamy ani propozycji korzystania z usług przedstawianych tam dostawców.

Czas trwania szkolenia:

Uważne zapoznanie się z wszystkimi materiałami i wykonanie polecanych ćwiczeń, w tym utworzenie konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, zajmie Ci ok. 5 godzin.

Test i certyfikat

Szkolenie kończy się testem składającym się z 3 pytań (wystarczą dwie dobre odpowiedzi). W przypadku negatywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość jego powtórzenia. Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, będziesz mieć możliwość wydrukowania certyfikatu, poświadczającego udział w szkoleniu.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Jeśli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, w ankiecie Indywidualnego Planu Działania (IPD), do której link dostaniesz w mailu po założeniu konta na platformie, zaznacz: obszar 5 „Zdrowie” – pkt 5.2