Kalkulatory wynagrodzeń – kiedy i jak je wykorzystywać?

Osoby pracujące na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, często mają wątpliwości, dotyczące wysokości wynagrodzenia, które otrzymają „na rękę”.

Wartość netto wynagrodzenia to kwota do wypłaty po potrąceniu obciążeń, czyli składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych czy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wartość brutto wynagrodzenia – to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS.

W Internecie znajdziesz przydatne narzędzia, które pozwolą obliczyć wynagrodzenie netto. Przy pomocy kalkulatora wynagrodzeń możesz również wyliczyć zaliczki na PIT, składki, ZUS lub koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Skorzystaj z przykładowego kalkulatora, wpisując wysokość wynagrodzenia brutto, jakie otrzymasz zgodnie z umową – https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-wynagrodzen,12.html

Kalkulator jest prosty w obsłudze:

  • wpisz kwotę wynagrodzenia brutto;
  • zaznacz, czy przysługuje Ci kwota zmniejszająca podatek. Jest to tzw. kwota wolna od podatku. W 2019 roku zarobki nieprzekraczające kwoty 85 528 zł opodatkowane są stawką 18%. Suma ta pomniejszana jest o tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Wynosi ona 8 000 zł. Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł, należy odprowadzić podatek w wysokości 32%.
  • kliknij „oblicz”.

Kalkulator wyliczy wysokość poszczególnych składek i zaliczki na podatek dochodowy. Otrzymasz wysokość wynagrodzenia netto.
Podobną procedurę możesz zastosować do obliczenia wynagrodzenia netto na umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia czy umowę o dzieło:
https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-plac-umowa-zlecenia-i-o-dzielo-pobor-zaliczki,12.html

Możesz również posłużyć się innymi kalkulatorami, na przykład:
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Pamiętaj, że wysokość obciążeń wynagrodzenia zależy od rodzaju umowy, jaką zawarłeś z pracodawcą, warto więc poznać podstawowe zasady w tym zakresie.

Umowa o pracę – Pracodawca ma obowiązek potrącić z wynagrodzenia pracownika składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

  • emerytalne w wysokości 9,76% podstawy wymiaru składek,
  • rentowe w wysokości 1,5% podstawy wymiaru,
  • chorobowe w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek.

Oprócz ubezpieczeń społecznych, z wynagrodzenia obliczana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składek.

Pracodawca jest również zobowiązany do dodatkowego opłacania składek za pracownika. Na składki odprowadzane od wynagrodzenia przez pracodawcę składają się: emerytalne – 9,76% rentowe – 6,5 %, wypadkowe – 1,8%, Fundusz Pracy (FP) – 2,45%, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,10%

Umowa zlecenia – Osoby pracujące na umowę zlecenia są objęte ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Niektórzy zleceniobiorcy nie mają opłacanego ubezpieczenia społecznego. Tak dzieje się, gdy podjęli pracę w tej formie jako pracę dodatkową, a posiadają stałe, etatowe zatrudnienie u innego pracodawcy, który opłaca za nich składkę na ubezpieczenie społeczne. Uczniowie i studenci poniżej 26 roku życia również nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Umowa o dzieło – Autor czy wykonawca dzieła nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Wyjątki dotyczą na przykład sytuacji, gdy pracownik pracuje na umowę o pracę, a po godzinach dla tego samego pracodawcy wykonuje dodatkowe zadania w oparciu o umowę o dzieło. Zostaje wtedy objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym oraz zdrowotnym.

 

Opracowała Krystyna Brząkalik
Trenerka centralna w obszarze “Finanse”

Trenerka edukacji ekonomicznej i finansowej. Uczestniczyła w wielu projektach m. in. „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym”, „Ekonomia dla liderów”, „Lekcje z Polityką”, „Ekonomia na co dzień”, „Na własne konto”, „Polska w UE”. Jest autorką materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć; współautorką programów nauczania i podręczników. Od 2011 roku współpracuje z FRSI w projekcie „O finansach… w bibliotece” jako ekspertka i trenerka.