Kalkulatory budżetu domowego

Zarządzając domowymi finansami staramy się racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, które mamy do dyspozycji. Podejmujemy wiele codziennych decyzji dotyczących zakupów, oszczędzania, pożyczania i ponosimy konsekwencje naszych wyborów. Każde gospodarstwo domowe musi uzyskiwać dochody, by zaspokoić ważne potrzeby zamieszkujących wspólnie osób. Źródła dochodów są różne, należą do nich między innymi wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłki.

Uzyskane w danym okresie dochody są wydawane na ważne cele, na przykład opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, czynsz za mieszkanie, zakup żywności, odzieży, lekarstw, transport, wydatki na kulturę, edukację, higienę, ochronę zdrowia. Często w naszym budżecie pojawia się deficyt – nasze wydatki są wyższe od dochodów. Musimy wtedy obniżać wydatki lub pożyczać pieniądze, by znaleźć środki na niezbędne potrzeby. Czy wiesz, jak unikać takiej sytuacji? Jak radzić sobie, gdy pojawi się deficyt?

Warto systematycznie sporządzać budżet domowy, czyli plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki gospodarstwa domowego w określonym czasie, na przykład w trakcie jednego miesiąca.

Planowanie budżetu nie jest proste, wymaga systematycznego analizowania dochodów i wydatków. W internecie możemy znaleźć ciekawe narzędzia, wspierające planowanie i tworzenie racjonalnego budżetu rodziny. Należą do nich kalkulatory budżetu domowego:

Kalkulator, zamieszczony na portalu finansowym Kapitalni.org https://kapitalni.org/pl/budzet-domowy/y/2018/podsumowanie-miesiaca/m/12 . Narzędzie wymaga zalogowania się na portalu, ale można najpierw zapoznać się z filmem „Jak stworzyć budżet domowy”.

Szablony budżetu wraz z komentarzami na popularnym blogu finansowym „Jak oszczędzać pieniądze” https://jakoszczedzacpieniadze.pl/darmowy-szablon-budzetu-domowego

Arkusz kalkulacyjny na stronie Domowy budżet http://domowybudzet.info/arkuszbudzet.html

Zasady posługiwania się wymienionymi narzędziami są podobne.

  • Jeśli zdecydujesz, że będziesz przy pomocy wybranego kalkulatora kontrolować budżet, musisz poświęcić czas na skrupulatne zapisywanie dochodów oraz notowanie wszystkich wydatków.
  • Najpierw do arkusza kalkulacyjnego należy wprowadzić dochody, osiągane przez osoby, prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe: wynagrodzenia, premie, stypendia, dochody z działalności rolniczej, zasiłki chorobowe czy opiekuńcze, świadczenia rodzinne, dochody z tytułu własności np. odsetki od lokat czy wynajmu nieruchomości.
  • Następnym krokiem jest wybór kategorii wydatków. Proponowane narzędzia dzielą wydatki na podstawowe kategorie, na przykład: żywność, mieszkanie, telekomunikacja, transport, zdrowie, edukacja, ubranie, higiena, dzieci, rozrywka, oszczędności, spłata kredytów i pożyczek, inne – wydatki okazjonalne np. prezenty, naprawa sprzętu.
  • Tworząc budżet domowy musimy zapisywać dane, dotyczące poszczególnych wydatków z różnych kategorii. Należy zbierać i przeglądać paragony i rachunki oraz notować wydawane kwoty, choć jest to czasem bardzo trudne, bo często, czasem codziennie, kupujemy wiele drobnych artykułów.
  • Po zestawieniu dochodów i wydatków, kalkulator sumuje te dwie wielkości. Okazuje się wtedy, czy budżet się zbilansował, czy wydatki mają pokrycie w dochodach. Zauważymy, czy wydaliśmy za dużo w konkretnej kategorii, a przeglądając ponownie wydane kwoty możemy dostrzec, które wydatki były nieprzemyślane, dokonane pod wpływem impulsu czy reklamy. Łatwiej będzie zaplanować wydatki w kolejnym miesiącu, ograniczając kwoty, które uznaliśmy za nieracjonalnie wydane.
  • Posługując się kalkulatorem, możemy również zapoznać się z rocznym bilansem dochodów i wydatków gospodarstwa domowego.

Wykorzystanie wybranego kalkulatora ułatwia nam planowanie z wyprzedzeniem sposobów wydawania pieniędzy. Pozwala też sprawdzić, na co wydajemy najwięcej środków oraz zastanowić się, które wydatki można ograniczyć i  jak uzyskać oszczędności. Umożliwi też podejmowanie wspólnych decyzji o zarządzaniu finansami rodziny.

W projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, w ramach szkoleń stacjonarnych a także online proponujemy szkolenia dot. domowych finansów, jak np. posługiwać się kontem bankowym przez internet, jak oszczędzać, jak kupować taniej i inne (ponad 12 różnych szkoleń). Planowanie i kontrola budżetu domowego przy pomocy kalkulatorów – to dobra okazja do sprawdzenia, czy nowa wiedza i umiejętności, które zdobyliśmy w trakcie szkoleń korzystnie wpłynęły na domowy budżet.

Opracowała Krystyna Brząkalik
Trenerka centralna w obszarze “Finanse”

Trenerka edukacji ekonomicznej i finansowej. Uczestniczyła w wielu projektach m. in. „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym”, „Ekonomia dla liderów”, „Lekcje z Polityką”, „Ekonomia na co dzień”, „Na własne konto”, „Polska w UE”. Jest autorką materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć; współautorką programów nauczania i podręczników. Od 2011 roku współpracuje z FRSI w projekcie „O finansach… w bibliotece” jako ekspertka i trenerka.