Zmiany w scenariuszach i lista szkoleń

Trenerki, Trenerzy!
Tu znajdziecie informacje o aktualizacjach i poprawkach w scenariuszach szkoleń stacjonarnych projektu e-Mocni. Jednocześnie przypominamy, że aktualne wersje scenariuszy dostępne są na platformie: platforma.e-mocni.org.pl

Scenariusze szkoleń, które na platformie mają status “w przygotowaniu” to te, do których materiały nie zostały jeszcze ukończone.

 

Oto zestawienie publikowanych scenariuszy szkoleń stacjonarnych:

–> lista scenariuszy dot. e-usług centralnych i globalnych opublikowanych na platformie (108 scenariuszy) – pobierz plik PDF – aktualizacja 23.08.2019
(od marca 2019 scenariusze są aktualizowane, co zaznaczamy na  załączonej liście oraz w poniższym zestawieniu zmian);

–> lista scenariuszy dot. e-usług regionalnych opublikowanych na platformie – pobierz plik PDF – aktualizacja 10.04.2019
(trenerzy i trenerki centralni przygotowali łącznie 15 scenariuszy dot. e-usług regionalnych – w 6 obszarach tematycznych).

Scenariusze do szkoleń stacjonarnych dot. e-usług globalnych i centralnych z 9 obszarów tematycznych zostały opracowane a podstawie „Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych”. Scenariusze zostały opracowane przez 9 trenerów i trenerki centralne zgodnie z przygotowanymi wcześniej sylabusami.
Sylabusy są przewodnikami po szkoleniach z danego obszaru. Dzięki nim można się zorientować, jakie kompetencje można zdobyć na poszczególnych szkoleniach.

Oto sylabusy dotyczące poszczególnych obszarów tematycznych:
Praca i rozwój zawodowy_v7
Relacje z bliskimi_v6
Edukacja_v9
Odpoczynek i hobby_v4
Zdrowie_v4
Finanse_v2
Religia i potrzeby duchowe_v6
Sprawy codzienne_v7
Zaangażowanie obywatelskie_v5
Sylabusy są co jakiś czas aktualizowane, podobnie jak scenariusze. Prosimy o zwrócenie uwagi na numer wersji oraz datę aktualizacji (w tekście, pod tytułem).

 

Zmiany w scenariuszach szkoleń stacjonarnych dot. e-usług centralnych i globalnych (errata)

Praca i rozwój zawodowy

 • Praca i rozwój zawodowy, scen 2a – scenariusz oraz post-test zostały zmienione, w związku z zamknięciem portalu www.rezumey.pl; obowiązuje wersja v.1.3;
 • Praca i rozwój zawodowy, scen 2b – scenariusz zmieniony w związku z zamknięciem portalu www.rezumey.pl; obowiązuje wersja v.1.3;
 • Praca i rozwój zawodowy, scen. 3ab – scenariusze i prezentacje zmienione w związku z zamknięciem portalu www.rezumey.pl; obowiązuje wersja v.1.3;
 • Praca i rozwój zawodowy, scen. 3ab – w scenariuszach został usunięty niedziałający link; obowiązuje wersja v.1.2;
 • Praca i rozwój zawodowy, scen. 10b – w związku z czasową niedostępnością bloga Everest Marketing, została zmieniona jedna z e-usług opisywanych w scenariuszu, w tym zmieniony został scenariusz, prezentacja oraz post-test; obowiązuje wersja v.1.2.

Relacje z bliskimi

 • Relacje z bliskimi, scen. 1b “Korzystanie z e-dziennika w roli rodzica” – w teście wiedzy są 4 pytania, tak jak w tekście scenariusza;
 • Relacje z bliskimi, scen. 7a – w testach powinny być uwzględnione kompetencje 2.3.1, 2.3.2 – test na platformie jest poprawiony;
 • Zaktualizowane zostały linki w scenariuszach: 1ab, 4ab, 5ab, 8ab.

Edukacja

 • Zaktualizowane zostały linki w scenariuszach: 3ab, 4ab, 5ab, 7ab.
 • Zaktualizowane zostały linki w scenariuszach “Pierwsze kroki z komputerem” 1-3.

Zdrowie

 • Zdrowie, scen. 1a oraz 1b – wszystkie materiały do scenariusza zostały wymienione (na platformie) na aktualne (linki o e-usług zdezaktualizowały się); poprawiono także linki w testach wiedzy. Karta pracy nr 1 została wyodrębniona ze scenariusza jako oddzielny plik. (2018-10-09)

Finanse

 • Finanse, scen. 1a – “Obsługa e-konta” – zmiana niektórych linków, zweryfikowany został tekst scenariusza, obowiązuje wersja 1.3 (2019-03-18)
 • Finanse, scen. 1b – “Obsługa e-konta” – zmiana linków, zweryfikowany został tekst scenariusza oraz prezentacja, obowiązuje wersja 1.3 (2019-03-18)
 • Finanse, scen. 2ab “Oszczędzanie przez internet – zmiany linków / ćwiczeń – obowiązuje wersja 1.4 scenariusza 1ab oraz prezentacji 2b (2019-03-18)
 • Finanse, scen. 3a “Płatności bezgotówkowe” – zmiany linków; obowiązuje wersja 1.3 scenariusza; prezentacja bez zmian (2019-03-20)
 • Finanse, scen. 4ab “Obsługa e-konta” – w teście powinna być jedna kompetencja – 6.1.5

Religia i potrzeby duchowe

 • Religia i potrzeby duchowe, scen. nr 2b “Moja pielgrzymka” – poprawiono kompetencje w testach wiedzy; poprawnie jest: 7,1,1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5
 • Religia i potrzeby duchowe, scen. 3a – w teście powinny być uwzględnione trzy kompetencje: 7,1,1, 7.1.3, 7.1.5
 • Zaktualizowane zostały linki i zrzuty ekranu e-usług w scenariuszach i prezentacjach: 2ab (2a – zmiany tylko w scenariuszu), 4b, 5ab (zmiany tylko w scenariuszach), 7ab, 10ab (10a – zmiany tylko w scenariuszu), 11ab (zmiany tylko w prezentacjach).

Sprawy codzienne

 • Sprawy codzienne, scen. nr 2b – w treści Pre-testu został poprawiony jego podtytuł na “Test przed szkoleniem”
 • Sprawy codzienne, scen. nr 3a oraz 3b – ma zmieniony tytuł; obowiązuje pod nazwą: “Zaplanuj dzień lub wyjazd: atrakcje turystyczne w Polsce i na świecie, zamawianie jedzenia, prognoza pogody – wyszukiwanie informacji, tłumaczenie stron WWW.”, a także zaktualizowane zostały linki i ćwiczenia w scenariuszach i prezentacjach; obowiązuje wersja v.1.2 (2019-06-19)
 • Sprawy codzienne, scen. nr 4a oraz 4b – zaktualizowane zostały linki i ćwiczenia w scenariuszach i prezentacjach; obowiązuje wersja v.1.2 (2019-06-19)
 • Sprawy codzienne, scen. nr 7a oraz 7b – zaktualizowane zostały linki i ćwiczenia w scenariuszach i prezentacjach; obowiązuje wersja v.1.2 (2019-06-19)
 • Sprawy codzienne, scen. nr 9b – zaktualizowane zostały linki i ćwiczenia w scenariuszu; obowiązuje wersja v.1.2 (2019-06-19)
 • Sprawy codzienne, scen. nr 10a “Deklaracja PIT online – to nie jest takie trudne” – został zmodyfikowany w związku z nową e-usługą “Twój e-PIT”; obowiązuje wersja v.1.4 – na platformie jest nowy tekst scenariusza, testy oraz prezentacja (2019-04-03)
 • Sprawy codzienne, scen. nr 10b “Deklaracja PIT online – to nie jest takie trudne” – został zmodyfikowany w związku z nową e-usługą “Twój e-PIT”; obowiązuje wersja v.1.4 – (2019-04-11)

Zaangażowanie obywatelskie

 • Zaktualizowane zostały linki w scenariuszach i materiałach dot.: 1ab, 3ab, 4ab, 5ab.
 • Zaangażowanie obywatelskie, scen. 4ab “Najciemniej pod latarnią? Jak zdobyć informacje o najbliższym otoczeniu” – prawidłowe kompetencje w testach to: 9.1.1, 9.1.2, 9.2.2