Czym są gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej? Informacja dla nowych e-Mocarzy

Gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej to partnerstwa zawiązywane na terenie gmin, w których realizowany jest projekt e-Mocni (jedno partnerstwo na gminę). W skład każdego partnerstwa wchodzą lokalne organizacje i instytucje (np. szkoły, świetlice, dom kultury, biblioteka, staż pożarna, stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń) zainteresowane realizacją działań szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.

Za zainicjowanie powstania gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej, pełnienie funkcji jego lidera oraz koordynowanie prac partnerstwa na terenie gminy odpowiada e-Mocarz.

W działaniach związanych z partnerstwami e-Mocarzy wspierają regionalni animatorzy partnerstw. Sylwetki animatorów wraz z adresami e-mail oraz informacjami, które gminy wspierają, znajdują się na stronie projektu pod adresem: https://e-mocni.org.pl/przedstawiamy-regionalnych-animatorow-partnerstw-na-rzecz-edukacji-cyfrowej/

W ramach projektu każda gmina jest odwiedzana przez animatora 2 razy w ramach spotkania konsultacyjnego (każde spotkanie konsultacyjne trwa ok. 4 godzin zegarowych, a jego termin i miejsce jest ustalane przez animatora z e-Mocarzem) oraz może skorzystać z konsultacji telefonicznych / online w wymiarze około 8 godzin zegarowych.

Aby dostarczyć e-Mocarzom konkretnej wiedzy w zakresie inicjowania i rozwoju partnerstw, powstał poradnik „Mocni w partnerstwie, czyli jak budować gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej”. Każda gmina otrzymała 4 egzemplarze poradnika, a jego wersja elektroniczna znajduje się na stronie projektu pod adresem: https://e-mocni.org.pl/poradnik-mocni-w-partnerstwie/

W 2018 r. i na początku 2019 r. są realizowane webinaria z cyklu „Mocni w partnerstwie”, o których informacje zamieszczane są z około tygodniowym wyprzedzeniem na stronie projektu w sekcji „Webinaria” (https://e-mocni.org.pl/kategoria/webinaria/mocni-w-partnerstwie/). Tam też znajdują się nagrania przeprowadzonych już webinariów.

Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu dla partnerstw w projekcie obejrzyj webinarium wprowadzające do cyklu „Mocni w partnerstwie”: https://e-mocni.org.pl/webinarium-wprowadzajace-do-cyklu-mocni-w-partnerstwie/ (wrzesień 2017 r.)

Wariant minimum zadań związanych z inicjowaniem partnerstwa to:

  1. powołanie partnerstwa,
  2. organizacja spotkań partnerstwa (w tym: spotkania inicjującego partnerstwo),
  3. opracowanie części ogólnej trzyletniego planu szkoleń (w tym: rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju edukacji cyfrowej w gminie),
  4. przygotowanie części szczegółowej planu szkoleń, tj. rocznych planów szkoleń (na własne potrzeby),
  5. odbycie pierwszego i drugiego spotkania konsultacyjnego z animatorem,
  6. skorzystanie z doradztwa animatora w formie online lub telefonicznej,
  7. branie udziału w webinariach z cyklu „Mocni w partnerstwie”.

Aby dowiedzieć się więcej o trzyletnich planach szkoleń, obejrzyj webinarium „Plan bez tajemnic, czyli jak sprawnie opracować trzyletni plan szkoleń”: https://e-mocni.org.pl/plan-bez-tajemnic-czyli-jak-sprawnie-opracowac-trzyletni-plan-szkolen/. Cześć ogólna planu powinna być przygotowana przez e-Mocarza, zaakceptowana przez animatora oraz wgrana przez e-Mocarza na platformę projektu e-Mocni. Na własne potrzeby e-Mocarz może wypełniać część szczegółową planu.

Pobierz formatki planu:

Cześć ogólna – plik do pobrania

Cześć szczegółowa – plik do pobrania