Co się sprawdza w rekrutacji? Nagranie webinarium

Zachęcamy do obejrzenia nagrania webinarium z 22 listopada 2018 r. pt. „Co się sprawdza w rekrutacji?”. Było to ósme webinarium z cyklu „Mocni w partnerstwie”. Webinarium skierowane było przede wszystkim do e-Mocarek i e-Mocarzy, do których zadań należy m.in. koordynowanie prac gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej.
Obejrzyj nagranie:

Czas trwania: ok 70 minut:
0:00:00 – 0:04:00: Wprowadzenie
0:04:00 – 0:12:00 – Co powoduje trudności w rekrutacji? Ankieta i porównanie wskazań
0:12:00 – 0:30:00 – Sprawdzone pomysły e-Mocarzy na rekrutację
0:30:00 – 0:35:00 – Najskuteczniejsze kanały informacji – czat i komentarz
0:35:00 – 0:51:50 – Narzędzia promocji, FB, nowa strona www (J. Szymańska)
0:51:50 – 01:02:30 – Uczestnicy szkoleń – potrzeby i oczekiwania; pakiety szkoleniowe
01:02:30 – 01:05:00 – Rola partnera w rekrutacji
01:05:00 – 01:11:00 – Podsumowanie, pytania, informacja o materiałach i kontaktach

Osobą prezentującą była Ewa Chromniak, regionalna animatorka partnerstw w projekcie e-Mocni, trenerka i edukatorka. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi – pomaga im w rozwoju – m. in. w skutecznym planowaniu i realizacji działań, współpracy partnerskiej w środowisku oraz urzeczywistnianiu idei „partycypacji obywatelskiej”.
Narzędzia promocji FRSI przedstawiła Joanna Szymańska specjalistka ds. komunikacji wizualnej i internetowej, zajmująca się promocją projektu e-Mocni.
Webinarium poprowadziła Elżbieta Dydak, koordynatorka projektu „e-Mocni” po stronie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Materiały dla uczestników:
Prezentacja z webinarium – pobierz plik
Prezentacja o szkoleniach na spotkania rekrutacyjne PDF – pobierz plik
Prezentacja o szkoleniach na spotkania rekrutacyjne PPT – pobierz plik