Katarzyna Urbanowicz

Trenerka i animatorka, pracuje z osobami, dla których nowe technologie i kontakt z nimi nie jest rzeczą oczywistą. Uczy, jak nowe technologie wykorzystywać na co dzień. Jest także członkinią sieci LABiB, łączącej bibliotekarzy z całej Polski oraz ludzi kultury, którzy działają na rzecz mieszkańców w swoich lokalnych społecznościach i środowiska bibliotecznego. Jest także mobilną doradczynią Sektora 3.0., wspierającą organizacje pozarządowe we wdrażaniu nowych technologii.