Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja z dn.13.09.2017

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” (wersja z dn. 13.09.2017).

  • Osoba z niepełnosprawnością musi przekazać e-Mocarzowi  kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju takie dokumenty należy zbierać (wcześniej były do wglądu)
  • Został dodany załącznik 7 – oświadczenie o specjalnych potrzebach szkoleniowych (np. że uczestnik potrzebuje tłumacza migowego)

Pliki do pobrania:

Regulamin (wersja 13.09.2017) – plik do pobrania

Zał. 1 – Ankieta zgłoszeniowa (wersja 23.06.2017) – plik do pobrania

Zał. 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie –plik do pobrania

Zał. 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – plik do pobrania

Zał. 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego – plik do pobrania

Zał.  5 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie – plik do pobrania

Zał. 6 – Dopuszczenie do testu końcowego z realizacji szkolenia – plik do pobrania

Zał. 7 – Oświadczenie o specjalnych potrzebach szkoleniowych – plik do pobrania

Tłumaczenie regulaminu rekrutacji (wraz załącznikami) na Polski Język Migowy:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmUaQ1BmGlbYi35lWWnprzUEwYGWpC_6F