7-8/9 czerwca: szkolenie dla nowych e-Mocarzy i trenerów lokalnych – w szczególności z nowych gmin

Serdecznie zapraszamy nowych e-Mocarzy i nowych trenerów lokalnych (w szczególności z nowych gmin) na specjalnie dla nich zorganizowane szkolenie dotyczące praktyki realizacji projektu e-Mocni.

Szkolenie dla e-Mocarzy odbędzie się 7-8 czerwca (piątek i sobota; rozpoczęcie w piątek o godz. 11:00, zakończenie w sobotę ok godz. 15:30), natomiast szkolenie dla trenerów lokalnych:  7-8/9 czerwca (piątek-sobota/niedziela; rozpoczęcie w piątek o godz. 11:00, zakończenie w niedzielę po śniadaniu ok 9:00). Stanowczo prosimy o niewyjeżdżanie ze szkolenia przed ww. godzinami.

Noclegi są zapewnione w pokojach 2-osobowych. Prosimy o przywiezienie laptopów (będą potrzebne drugiego dnia szkolenia na warsztacie dotyczącym platformy e-Mocni).

Miejsce szkolenia:

Hotel Reytan, ul. Rejtana 6, Warszawa

Ramowy program szkolenia:

7 czerwca (piątek)
Szkolenie wspólne dla e-Mocarzy i trenerów lokalnych. W programie m.in.: omówienie obecnego etapu realizacji szkoleń w gminach uczestników szkolenia i najbliższych planów, gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej, promocja szkoleń stacjonarnych i online, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dokumentacja i rozliczenia w projekcie.

8 czerwca (sobota)
Praca w dwóch równoległych grupach:

  • Program dla e-Mocarzy: warsztat dot. platformy e-Mocni, rekrutacja na szkolenia stacjonarne, indywidualne konsultacje (koniec ok. godz. 15:30)
  • Program dla trenerów lokalnych: warsztat dot. platformy e-Mocni, pogłębienie wiedzy nt. 9 obszarów szkoleń, metodologia uczenia osób dorosłych, style uczenia się osób dorosłych, trudne sytuacje szkoleniowe, wsparcie oferowane w projekcie dla trenerów lokalnych (koniec ok. godz. 19:30. Następnie kolacja ok godz. 19:30).

 9 czerwca (niedziela)

Wyjazd trenerów lokalnych – po śniadaniu ok. 9:00

Przed szkoleniem każdy / każda e-Mocarz / e-Mocarka i trener lokalny / trenerka lokalna powinien / powinna obowiązkowo zapoznać się z:

a także posiadać założone konto na platformie e-Mocni: http://platforma.e-mocni.org.pl/

Zwrot kosztów dojazdu dla e-Mocarzy zapewnia Fundacja Aktywizacja.

Zwrot kosztów dojazdu dla trenerów lokalnych zapewnia Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – zasady zwrotu są określone w artykule pod linkiem: https://e-mocni.org.pl/zasady-zwrotu-kosztow-dojazdu-na-szkolenie-trenerskie/