Materiały promocyjne dla e-Mocarzy

Mamy dla Ciebie garść przydatnych informacji na temat promocji w projekcie „e-Mocni”. Chcielibyśmy przypomnieć, w którym miejscu możesz znaleźć komplet materiałów promocyjnych (w wersji elektronicznej). Oczywiście, jeśli jesteś w naszym projekcie od samego początku, informacja ta nie będzie dla Ciebie nowością.
Jeśli jednak dołączyłeś/dołączyłaś nieco później lub w ostatnich miesiącach – wiadomość ta powinna być dla Ciebie użyteczna.

Wszystkie materiały promocyjne (w wersji elektronicznej), jakie powstały w ramach projektu e-Mocni, znajdziesz
w folderze e-Mocni | Materiały promocyjne dla e-Mocarzy, utworzonym na dysku Google (https://drive.google.com/drive/folders/0ByzUevVTWuh2bVMxdGx6YXl1VFE)

Zgromadziliśmy tu między innymi:

1. Szablony, elementy graficzne
• logotypy (m.in. różne wersje logotypu projektu „e-Mocni”, logotypy z oznaczeniem finansowania, logotypy partnerów projektu),
• czcionki,
• prezentację PowerPoint (wzór prezentacji zawierający przykładowe slajdy),
• szablon dokumentu Word (zawierający niezbędne oznakowanie).

2. Ulotki i plakaty
• dziewięć wersji ulotki promocyjnej (po jednej na obszar) (plik do druku w drukarni)
• plakat informacyjny o współfinansowaniu ze środków UE (do samodzielnego wydrukowania)
• plakat na salę szkoleniową (do samodzielnego wydrukowania)
• plakat promocyjny (plik do druku w drukarni oraz plik do samodzielnego wydrukowania).

3. Publikacje
• krótki przewodnik po projekcie dla gmin,
• podręcznik promocji (dla e-Mocarzy)
• podręcznik „Mocni w partnerstwie” (dla e-Mocarzy i członków gminnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej)
• podręcznik „Wzmocnij się” (dla trenerów lokalnych).

4. Zdjęcia
• zdjęcia portretowe e-Mocarzy i reportażowe ze szkoleń dla e-Mocarzy z jesieni 2017 r. (e-Mocarz może wykorzystać swoje zdjęcie portretowe można wykorzystywać dowolnie, na przykład do promocji projektu na terenie danej gminy).

Zachęcamy również, by w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z promocją projektu czy używaniem wyżej wymienionych materiałów, Twoim pierwszym krokiem było sięgnięcie do podręcznika promocji. Są w nim przedstawione informacje na temat działań informacyjno-promocyjnych oraz zasad i obowiązków komunikacyjnych, a także wskazówki, jak w ciekawy sposób opowiadać o projekcie. Do wersji elektronicznej podręcznika jest załączony wzór lokalnego planu promocji, do którego przygotowania Cię zachęcamy. Wszystko po to, by w rezultacie więcej osób chciało wziąć udział w szkoleniach.

Jeśli masz pytania dotyczące promocji w projekcie e-Mocni, chcesz się z nami czymś podzielić itp., zapraszamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za promocję w projekcie „e-Mocni”: Joanną Szymańską, mail: joanna.szymanska@frsi.org.pl.