Zmiany w scenariuszach i lista szkoleń

Trenerki, Trenerzy!
Tu znajdziecie informacje o aktualizacjach i poprawkach w scenariuszach szkoleń stacjonarnych projektu e-Mocni. Jednocześnie przypominamy, że aktualne wersje scenariuszy dostępne są na platformie: platforma.e-mocni.org.pl

Scenariusze szkoleń, które na platformie mają status „w przygotowaniu” to te, do których materiały nie zostały jeszcze ukończone.
Oto zestawienie scenariuszy szkoleń stacjonarnych dot. e-usług centralnych i globalnych z planowanymi terminami publikacji – pobierz plik (PDF) – ostatnia aktualizacja 7.01.2019

Zmiany w scenariuszach szkoleń stacjonarnych dot. e-usług centralnych i globalnych (errata)

 • Relacje z bliskimi, scen. 1b „Korzystanie z e-dziennika w roli rodzica” – w teście wiedzy są 4 pytania, tak jak w tekście scenariusza;
 • Relacje z bliskimi, scen. 7a – w testach powinny być uwzględnione kompetencje 2.3.1, 2.3.2 – test na platformie jest poprawiony.
 • Zdrowie, scen. 1a oraz 1b – wszystkie materiały do scenariusza zostały wymienione (na platformie) na aktualne (linki o e-usług zdezaktualizowały się); poprawiono także linki w testach wiedzy. Karta pracy nr 1 została wyodrębniona ze scenariusza jako oddzielny plik. (2018-10-09)
 • Finanse, scen. 2ab „Oszczędzanie przez internet – obowiązuje wersja 1.3 scenariusza; właściwe brzmienie kompetencji 6.2.2 (w scenariuszu i testach) to  „umiem bezpiecznie zapłacić (kartą, przelewem) za produkty lub usługi kupowane przez internet” (2018-11-20)
 • Finanse, scen. 4ab „Obsługa e-konta” – w teście powinna być jedna komptencja – 6.1.5
 • Religia i potrzeby duchowe, scen. nr 2b „Moja pielgrzymka” – poprawiono kompetencje w testach wiedzy; poprawnie jest: 7,1,1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5.
 • Religia i potrzeby duchowe, scen. 3a – w teście powinny być uwzględnione trzy kompetencje: 7,1,1, 7.1.3, 7.1.5
 • Sprawy codzienne, scen. nr 2b – w treści Pre-testu został poprawiony jego podtytuł na „Test przed szkoleniem”
 • Sprawy codzienne, scen. nr 3a oraz 3b – ma zmieniony tytuł; obowiązuje pod nazwą: „Zaplanuj dzień lub wyjazd: atrakcje turystyczne w Polsce i na świecie, zamawianie jedzenia, prognoza pogody – wyszukiwanie informacji, tłumaczenie stron WWW.” (2018-10-12)
 • Sprawy codzienne, scen. nr 10ab „Deklaracja PIT online – to nie jest takie trudne” – zostały wymienione wszystkie materiały do szkolenia; obowiązuje wersja v.1.3 – na Liście kompetencji z „Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych” (część II w scenariuszu) – dodano nr 8.1.4 oraz uaktualniono treść przy 8.1.5; te same poprawki zostały uwzględnione także w testach.
  W teście wiedzy (scenariusz i post-test) są 3 pytania (pierwotnie było ich więcej); wersja z większą liczbą pytań jest nieaktualna. (2018-10-09)
 • Zaangażowanie obywatelskie, scen. 4ab „Najciemniej pod latarnią? Jak zdobyć informacje o najbliższym otoczeniu” – prawidłowe kompetencje w testach to: 9.1.1, 9.1.2, 9.2.2